YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 76 SGK Địa lý 12

Giải bài 3 tr 76 sách GK Địa lớp 12

Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương em nói riêng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết câu 3

Những năm qua, nước ta đã tập trung giải quyết việc làm cho người lao động theo các hướng:

  • Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
  • Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.
  • Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất (nghề truyền thống, thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...), chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịch vụ.
  • Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nrớc ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.
  • Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi hơn.
  • Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 76 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF