Đề KSCL đầu năm môn Sinh học 12 lần 1 có đáp án

50 phút 40 câu 74 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):