AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài cây hoa đơn tính khác gốc, cây đực có kiểu gen XY, cây cái có kiểu gen XX. Qua thụ phấn, một hạt phấn đã nảy mầm và xảy ra thụ tinh kép. Kiểu gen của tế bào phôi và nội nhũ sẽ như thế nào? 

  • A. Phôi XX và nội nhũ XX hoặc phôi XY và nội nhũ XY.
  • B. Phôi XX và nội nhũ XXX hoặc phôi XY và nội nhũ XXY.
  • C. Phôi XX và nội nhũ XXY hoặc phôi XY và nội nhũ XXY.
  • D. Phôi XY và nội nhũ XYY hoặc phôi XXY và nội nhũ XXY.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>