AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ? 

  • A. Do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con người
  • B. Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã
  • C. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã
  • D. Do thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>