AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thành tựu sau:

  (1) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.

  (2) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

  (3) Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.

  (4) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

  (5) Tạo giống cây trồng song nhị bội hữu thụ.

  Có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng công nghệ gen? 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>