YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong 3 hồ cá tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số lượng cá thể của mỗi nhóm tuổi ở mỗi quần thể như sau:

  Quần thể

  Tuổi trước sinh sản

  Tuổi sinh sản

  Tuổi sau sinh sản

  Số 1

  150

  149

  120

  Số 2

  250

  70

  20

  Số 3

  50

  120

  155

  Hãy chọn kết luận đúng

  • A. Quần thể số 1 có kích thước bé nhất.  
  • B. Quần thể số 3 được khai thác ở mức độ phù hợp.
  • C. Quần thể số 3 đang có sự tăng trưởng số lượng cá. 
  • D. Quần thể số 2 có kích thước đang tăng lên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>