AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là: 

  • A. giảm cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.          
  • B. hỗ trợ cùng loài và giảm cạnh tranh cùng loài.
  • C. tận dụng nguồn sống tiềm tàng từ môi trường.     
  • D. phát huy hiệu quả hỗ trợ cùng loài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>