AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về nguồn gốc sự sống. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (1) Quá trình tiến hóa của sự sống trải qua 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

  (2) Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

  (3) Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai.

  (4) Tiến hóa sinh học là giai đoạn hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

  (5) Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các tế bào sơ khai vẫn được hình thành từ các chất vô cơ. 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA