AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính là :

  1. Đều mang gen quy định tính trạng thường.

  2. Đều có thành phần hóa học chủ yếu là protein và axit nucleic.

  3. Đều ảnh hưởng đến sự xác định giới tính.

  4. Đều có các khả năng nhân đôi, phân li và tổ hợp cũng như biến đổi hình thái trong chu kỳ phân bào.       

  5. Đều có thể bị biến đổi cấu trúc và số lượng. Số phương án đúng là: 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>