AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên chủ yếu của quá trình tiến hóa là 

  • A. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể    
  • B. biến dị cá thể
  • C. đột biến gen              
  • D. đột biến số lượng nhiễm sắc thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>