ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5 Phép chiếu song song và hình biểu diễn của một hình không gian

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Chương 2 Bài 5 về Phép chiếu song song và hình biểu diễn của một hình không gian online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.  Hình biểu diễn của một hình bình hành là một hình bình hành.
  • B. Hình biểu diễn của một hình chữ nhật là một hình chữ nhật.
  • C. Hình biểu diễn của một hình vuông là một hình vuông.
  • D. Hình biểu diễn của một hình thoi là một hình thoi.
  • A. Phép chiếu song song biến trung điểm của đoạn thẳng thành trung điểm của đoạn thẳng hình chiếu.
  • B. Phép chiếu song song biến trọng tâm tam giác thành trọng tâm tam giác hình chiếu.
  • C. Phép chiếu song song biến tam của hình bình hành thành tâm của hình bình hành.
  • D. Phép chiếu song song có thể biến trọng tâm tam giác thành một điểm không phải là trọng tâm tam giác hình chiếu.
   
   
  • A. Điểm A
  • B. Điểm B
  • C. Trọng tâm tam giác ABD
  • D.  Trung điểm của đường trung tuyến kẻ từ D của tam giác ABD
  • A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.
  • B. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.
  • C. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng chéo nhau.
  • D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
  • A. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên hai đường thẳng.
  • B. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng khi và chỉ khi hai đoạn thẳng đó cùng nằm trên một đường thẳng.
  • C. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng khi và chỉ khi hai đoạn thẳng đó cùng nằm trên hai đường thẳng song song
  • D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song 
  • A. Hình biểu diễn một đường tròn là một đường tròn.
  • B. Hình biểu diễn của một đường tròn có thể là nửa đường tròn.
  • C. Hình biểu diễn của một đường tròn có thể là nửa đường eclip
  • D. Hình biểu diễn của một đường tròn là một đường elip.
  • A. S
  • B. Trung điểm của SD
  • C. A
  • D. D
  • A. Hình thoi 
  • B. Hình bình hành 
  • C. Hình thang 
  • D. Hình tứ giác 
  • A. Tam giác đều 
  • B. Tam giác cân
  • C. Tam giác vuông 
  • D. Tam giác 
  • A. Phép chiếu song song biến đường trung bình tam giác thành đường trung bình tam giác ảnh.
  • B. Phép chiếu song song biến đường trung bình hình thang thành đường trung bình hình thang ảnh.
  • C. Phép chiếu song song biến đường trung tuyến tam giác thành đường trung tuyến tam giác ảnh.
  • D. Phép chiếu song song có thể biến đường trung tuyến tam giác thành đường thẳng không phải là trung tuyến tam giác ảnh.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)