Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 28: Điện thế nghỉ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Sự phân bố ion đồng đều, sự di chuyển của ion và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion.
  • B. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion và tính thấm không chọn lọc của màng tế bào với ion.
  • C. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi ra và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion.
  • D. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi vào và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion.
  • A. Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao.
  • B. Do K+ có kích thước nhỏ.
  • C. Do K+ mang điện tích dương.
  • D. Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+.
  • A. Vận chuyển K+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ K+ màng ngoài tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng.
  • B. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn tế bào luôn cao và không tiêu tốn năng lượng.
  • C. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng.
  • D. Vận chuyển Na+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ Na+ giáp màng ngoài tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng.
  • A. Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.
  • B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.
  • C. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện.
  • D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.
  • A. Do Na+ đi vào ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt trong tích điện dương.
  • B. Do K+ đi ra ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt trong tích điện âm.
  • C. Do Na+ đi vào ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt trong tích điện âm.
  • D. Do Na+ đi vào ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt trong tích điện dương.