ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Điện thế nghỉ - Sinh học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Sinh học 11 Bài 28 Điện thế nghỉ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (50 câu):

 • Bình Nguyen Cách đây 7 tháng

  A. mặt trong của màng notron tích điện âm, mặt ngoài tích điện dương.

  B. mặt trong và mặt ngoài của màng notron đều tích điện âm.

  C. mặt trong và mặt ngoài của màng notron đều tích điện dương.

  D. mặt trong của màng notron tích điện dương, mặt ngoài tích điện âm.

  01/03/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyen Phuc Cách đây 7 tháng

  A. vận chuyển Na+ và K+ từ trong ra ngoài.

  B. vận chuyển Na+ và K+ từ ngoài vào trong tế bào.

  C. vận chuyển K+ từ ngoài vào bên trong màng.

  D. vận chuyển Na+ từ ngoài vào trong màng.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 7 tháng

  A. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là 90mV.

  B. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là - 90mV.

  C. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là 90mV.

  D. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là - 90mV.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Tuyen Cách đây 7 tháng

  A. Na+ và K+

  B. Mg2+ và Ba2+

  C. Na+ và Ca2+

  D. Mg2+ và K+

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 7 tháng

  A. 2 điện cực được cắm vào bên trong tế bào

  B. 2 điện cực được đặt ngoài màng tế bào

  C. 1 điện cực chạm vào phía ngoài của màng; 1 điện cực cắm xuyên qua màng

  D. 2 điện cực được đặt ở 2 đầu tế bào thần kinh

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Vũ Cách đây 7 tháng

  A. Có vai trò quan trọng nhất trong sự hình thành điện thế nghỉ

  B.  Không có vai trò gì đối với điện động

  C. Chỉ được vận chuyển qua màng nhờ bơm Na – K

  D. Có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng hoặc ngược lại

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 7 tháng

  A. Trung tính

  B. Dương

  C. Âm

  D. Hoạt động

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh An Cách đây 7 tháng

  A. 3 ion K+ ra ngoài và 3 ion Na+ vào trong

  B. 3 ion K+ vào trong và 3 ion Na+ ra ngoài

  C. 2 ion K+ vào trong và 3 ion Na+ ra ngoài

  D. 2 ion K+ ra ngoài và 3 ion Na+ vào trong

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 7 tháng

  A. Na+ mang điện tích dương, khi ra ngoài bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng

  B. Do K+ mang điện tích dương khi khi ra ngoài bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng

  C. Do K+ mang điện tích dương khi khi ra ngoài tạo cho ở phía mặt trong của màng mang điện tích âm

  D. Do K+ mang điện tích dương, khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của nó cao hơn ở phía mặt trong của màng

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 7 tháng

  A. Ngăn cảm sự di chuyển của Na+ từ ngoài vào trong

  B. Hoạt hóa các ion K+

  C. Tăng tính thấm của màng

  D. Vận hành bơm Na+ - K+

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 7 tháng

  A. \(Na^+\)

  B. \(Cl^-\)

  C. \(K^+\)

  D. \(Ca^{2+}\)

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 7 tháng

  A. – 50mV

  B. – 60mV

  C. – 70mV

  D. – 80mV

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 7 tháng

  A. 5 mM

  B. 10 mM

  C. 15 mM

  D. 150 mM

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 7 tháng

  A. – 50mV

  B. + 60mV

  C.  – 70mV

  D. – 80mV

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 7 tháng

  A. Tính thấm chọn lọc của màng tế bào

  B. Chức năng của tế bào

  C. Chênh lệch nồng độ các ion giữa 1 bên màng

  D. Hoạt động của bơm Na+ - K+ trên màng tế bào

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 7 tháng

  A. Vận chuyển K+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ K+ giáp màng ngoài tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng

  B. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn năng lượng

  C. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng.

  D. Vận chuyển Na+ từ trong ra ngoài màng giúp nồng độ Na+ ở trong tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khanh Đơn Cách đây 7 tháng

  A. Cổng K+ mở, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm

  B. Cổng K+ mở, trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương

  C. Cổng Na+ mở , trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm

  D. Cổng Na+ mở trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 7 tháng

  A. Sự biến đổi sinh lý, sinh hóa diễn ra trong tế bào khi bị kích thích

  B. Sự biến đổi lý, hóa diễn ra trong tế bào khi bị kích thích

  C. Sự biến đổi sinh lý, sinh hóa diễn ra trong tế bào khi không bị kích thích

  D. Cả A, B, C đúng.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Anh Cách đây 7 tháng

  A. Cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao

  B.  Ion K+ có kích thước nhỏ

  C. Ion K+ mang điện tích dương

  D. Ion K+ bị lực đẩy cùng dấu của ion Na+

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 7 tháng

  A. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn so với bên ngoài màng tế bào.

  B. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài màng tế bào

  C. Ở trong tế bào, K+ và Na+có nồng độ cao hơn so với bên ngoài màng tế bào

  D. Ở trong tế bào,K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài màng tế bào.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Tiên Cách đây 7 tháng

  A. Sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tích điện âm còn phía ngoài màng tích điện dương

  B. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích , phía trong màng tích điện dương còn ngoài màng tích điện âm

  C. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích , phía trong màng tích điện âm còn ngoài màng tích điện dương

  D. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích , phía trong màng tích điện âm, còn ngoài màng tích điện dương

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trọng Nhân Cách đây 7 tháng

  1. Nồng độ K+ bên trong cao hơn bên ngoài tế bào

  2. Nồng độ Na+ bên trong cao hơn bên ngoài tế bào

  3. Các cổng K mở nên các K+ ở sát màng tế bào đồng loạt đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát phía ngoài màng tế bào làm cho phía ngoài màng tế bào tích điện dương so với trong màng tích điện âm

  4. Bơm Na - K vận chuyển K+ từ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ K+ bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào

  5. Bơm Na - K vận chuyển Na+ từ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ Na+ bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào

  6. Các cổng Na mở nên các Na+ ở sát màng tế bào đồng loạt đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát phía ngoài màng tế bào, làm cho phía ngoài màng tế bào tích điện dương so với phía trong màng tích điện âm

  Cơ chế hình thành điện thế nghỉ gồm những đặc điểm:

  a. 1, 3 và 4

  b. 2, 3 và 5

  c. 3, 4 và 6

  d. 2, 5 và 6

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 7 tháng

  a. Điện thế hoạt động.

  b. Lưỡng cực.

  c. Điện sinh học.

  d. Điện từ trường.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Vũ Cách đây 7 tháng

  a. điện nghỉ. 

  b. điện màng.

  c. điện tĩnh. 

  d. điện động.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lam Van Cách đây 7 tháng

  a. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là 90mV.

  b. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là - 90mV.

  c. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là 90mV.

  d. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là - 90mV.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)