YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 31 Tập tính của động vật

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sống của cá thể, thong qua học tập và rút kinh nghiệm
  • B. Phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm
  • C. Sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền
  • D. Sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài
  • A. (2) và (5)
  • B. (3) và (5)
  • C. (3) và (4) 
  • D. (4) và (5)
  • A.

   Số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên

  • B. Kích thích của môi trường kéo dài
  • C. Kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần
  • D. Kích thích của môi trường mạnh mẽ
 • Câu 4:

  Những tập tính nào là những tập tính bẩm sinh? 

  • A. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe mèo kêu thì chạy.
  • B. Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu thì chạy.
  • C. Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản. 
  • D. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
  • A. Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính.
  • B. Không phải bất kì kích thích nào cũng là xuất hiện tập tính.
  • C. Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính. 
  • D. Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính.
  • A. Số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên.
  • B. Kích thích của môi trường kéo dài.
  • C. Kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần. 
  • D. Kích thích của môi trường mạnh mẽ.
  • A. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính bẩm sinh. Động vật bậc cao có tập tính chủ yếu là tập tính hỗn hợp.
  • B. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính hỗn hợp. Động vật bậc cao có nhiều tập tính học được.
  • C. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính bẩm sinh. Động vật bậc cao có nhiều tập tính học được. 
  • D. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính học được. Động vật bậc cao có nhiều tập tính bẩm sinh.
 • Câu 8:

  Ứng dụng tập tính nào của động vật, đòi hỏi công sức nhiều nhất của con người? 

  • A. Phát huy những tập tính bẩm sinh.
  • B. Phát triển những tập tính học tập.
  • C. Thay đổi tập tính bẩm sinh. 
  • D. Thay đổi tập tính học tập.
  • A. Phần lớn là tập tính bẩm sinh.
  • B. Phần lớn là tập tính học tập.
  • C. Số ít là tập tính bẩm sinh. 
  • D. Toàn là tập tính học tập.
 • Câu 10:

  Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh? 

  • A. Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể.
  • B. Rất bền vững và không thay đổi.
  • C. Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.
    
  • D. Do kiểu gen quy định.

 

YOMEDIA