Sinh học 11 Bài 24: Ứng động


Trong bài học này các em được tìm hiểu về khái niệm ứng động, các kiểu ứng độngvai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật. Giải thích được một số hiện tượng thực tế do ứng động gây ra.

Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm ứng động

 • Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.
 • Các loại ứng động:
  • Theo tác nhân kích thích: quang ứng động, hoá ứng động, nhiệt ứng động, điện ứng động….
  • Theo hình thức sinh trưởng: ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng
 • Ví dụ:

Quang ứng động

Nhiệt ứng động

Hóa ứng động

2. Các kiểu ứng động

a. Ứng động sinh trưởng

 • Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động trong đó các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của kích thích không định hướng.
 • Ví dụ: hoa tuy lip nở tùy theo nhiệt độ

Sự nở hoa theo nhiệt độ

 • Cơ sở tế bào học: tốc độ sinh trưởng dãn dài không đều của tế bào tại hai phía trên và dưới của các cơ quan lá và cánh hoa

b. Ứng động không sinh trưởng

 • Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào.
 • Có 2 loại:
  • Ứng động sức trương
  • Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động
 • Ví dụ: vận động cụp lá ở cây trinh nữ, bắt mồi của cây nắp ấm
 • Cơ sở tế bào học: Do sự biến đổi hàm lượng nước trong các tế bào chuyên hóa (khí khổng) và cấu truc chuyên hóa (chỗ phình) hoặc do sự lan truyền kích thích cơ học hay hóa học gây nên

Cơ sở tế bào học của hiện tượng cụp lá

3. Vai trò của ứng động

Trả lời các kích thích không định hướng đảm bảo sự tồn tại của thực vật

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nắm được khái niệm ứng động và vai trò của ứng động đối với thực vật
 • Nhận biết được các dạng ứng động
 • So sánh được ứng động và hướng động

Các em cố gắng luyện tập trắc nghiệm Ứng động và bài tập SGK để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Ứng động các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp để cộng đồng sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Thực hành: Hướng động ở bài tiếp theo nhé!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn