Sinh học 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm cảm ứng ở động vật, quá trình tiến hoá về hình thức cảm ứng của động vật, từ đó các em sẽ nhận biết được cảm ứng ở động vật trong thực tế.

Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm cảm ứng động vật

1.1. Ví dụ

Khi trời lạnh, mèo xù lông, co mạch máu và nằm co mình lại…

1.2. Khái niệm

 • Cảm ứng động vật là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích đó
 • Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh gọi là phản xạ.
  • Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể.
 • Phản xạ thực hiện được nhờ cung phản xạ, cung phản xạ bao gồm:
  • Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm)
  • Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (Hệ thần kinh).
  • Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến).

Cung phản xạ

Cung phản xạ

2. Cảm ứng ở các nhóm động vật có tổ chức thần kinh khác nhau

2.1. Cảm ứng ở động vật chưa có hệ thần kinh (Động vật đơn bào)

 • Đối tượng: ĐV đơn bào như amip, trùng roi, trùng giày.
 • Hình thức: Phản ứng co rút toàn bộ cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh.

Cảm ứng ở ĐV chưa có hệ thần kinh

Trùng roi di chuyển về phía ánh sáng, amip di chuyển đến nơi không có ánh sáng

2.2. Cảm ứng ở ĐV có hệ thần kinh dạng lưới.

 • Đối tượng: ĐV thuộc ngành ruột khoang như thủy tức, sứa…Cơ thể có đối xứng toả tròn.
 • Cấu tạo: các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi TK, tạo thành mạng lưới thần kinh. Các TBTK liên hệ với các tế bào cảm giác và tế bào biểu mô cơ.
 • Hình thức phản ứng: Khi bị kích thích thì toàn bộ cơ thể phản ứng bằng cách co mình lại.

Cảm ứng ở thủy tức

Cảm ứng ở thủy tức

2.3. Cảm ứng ở ĐV có HTK dạng chuỗi hạch

 • Đối tượng: ĐV có cơ thể đối xứng hai bên: giun dẹp, giun tròn, chân khớp.
 • Cấu tạo: Các tế bào TK tập trung lại thành các hạch, các hạch nối với nhau bằng các dây TK tạo ra dạng chuỗi hạch (riêng ở chân khớp có não - hạch TK đầu lớn hơn các hạch còn lại)
 • Hình thức phản ứng Mỗi hạch thần kinh điều khiển hoạt động của một vùng xác định. Phản ứng lại kích thích theo nguyên tắc phản xạ.

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Trình bày được khái niệm về cảm ứng ở động vật.
 • Trình bày được quá trình tiến hoá về hình thức cảm ứng của động vật

Các em cố gắng luyện tập trắc nghiệm Cảm ứng ở động vật và bài tập SGK để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Cảm ứng ở động vật các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp Cảm ứng ở động vậtđể cộng đồng sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) ở bài tiếp theo nhé!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo