YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào đúng: Quy trình trộn hỗn hợp thực phẩm gồm mấy bước?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Quy trình trộn hỗn hợp thực phẩm gồm 3 bước.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 426579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON