YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Căn cứ vào đâu để lựa chọn phương pháp bảo quản?

  • A. Căn cứ vào loại thực phẩm.
  • B. Căn cứ điều kiện bảo quản
  • C. Căn cứ vào loại thực phẩm và điều kiện bảo quản.
  • D. Không có căn cứ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Căn cứ vào loại thực phẩm và điều kiện bảo quản để lựa chọn phương pháp bảo quản.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON