YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Biện pháp tiết kiệm chất đốt là?

  • A. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với diện tích đáy nồi
  • B. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với món ăn
  • C. Sử dụng thiết bị có tính năng tiết kiệm
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Biện pháp tiết kiệm chất đốt là:

  - Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với diện tích đáy nồi

  - Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với món ăn

  - Sử dụng thiết bị có tính năng tiết kiệm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 426600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON