YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Biện pháp tiết kiệm chất đốt là?

  • A. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với diện tích đáy nồi
  • B. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với món ăn
  • C. Sử dụng thiết bị có tính năng tiết kiệm
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Biện pháp tiết kiệm chất đốt là:

  - Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với diện tích đáy nồi

  - Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với món ăn

  - Sử dụng thiết bị có tính năng tiết kiệm

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON