YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Có mấy phương pháp bảo quản thực phẩm?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. Rất nhiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Có rất nhiều phương pháp bảo quản thực phẩm.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426560

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON