YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Bữa ăn dinh dưỡng hợp lí có yếu tố?

  • A. Có đầy đủ thực phẩm thuộc 4 nhóm chính
  • B. Thực phẩm ở 4 nhóm chính có tỉ lệ thích hợp
  • C. Có đủ 3 loại món ăn chính trong bữa ăn
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

   Bữa ăn dinh dưỡng hợp lí có yếu tố:

  - Có đầy đủ thực phẩm thuộc 4 nhóm chính

  - Thực phẩm ở 4 nhóm chính có tỉ lệ thích hợp

  - Có đủ 3 loại món ăn chính trong bữa ăn

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426508

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON