YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào đúng: Kiểu kiến trúc nhà ở phổ biến của Việt Nam là?

  • A. Nhà ở nông thôn
  • B. Nhà ở thành thị
  • C. Nhà ở khu vực khác
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiểu kiến trúc nhà ở phổ biến của Việt Nam là:

  - Nhà ở thành thị

  - Nhà ở nông thôn

  - Nhà ở khu vực khác

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426454

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON