YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Em hãy cho biết trường hợp gây hại cho cơ thể?

  • A. Thiếu chất dinh dưỡng
  • B. Thừa chất dinh dưỡng
  • C. Thiếu chất và thừa chất dinh dưỡng đều gây hại
  • D. Thiếu chất hay thừa chất dinh dưỡng không ảnh hưởng gì tới cơ thể con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Thiếu chất và thừa chất dinh dưỡng đều gây hại

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF