YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cần tiên hành theo mấy bước?

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cần tiên hành theo 4 bước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426556

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF