YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Theo em, thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân nào?

  • A. Để thực phẩm lâu ngày
  • B. Không bảo quản thực phẩm kĩ.
  • C. Thực phẩm hết hạn sử dụng
  • D. cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân:

  - Không bảo quản thực phẩm kĩ.

  - Để thực phẩm lâu ngày

  - Thực phẩm hết hạn sử dụng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426657

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF