YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Người ta chia việc chế biến thực phẩm thành mấy phương pháp chính?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án C

  Người ta chia việc chế biến thực phẩm thành 3 phương pháp chính.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 426573

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON