YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Yêu cầu của thực phẩm trong bữa ăn dinh dưỡng hợp lí là gì?

  • A. Nhiều thực phẩm cung cấp vitamin và chất khoáng.
  • B. Lượng đủ và vừa đủ các thực phẩm cung cấp chất đường, bột và chất đạm.
  • C. Ít thực phẩm cung cấp chất béo.
  • D. Cả 3 đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Yêu cầu của thực phẩm trong bữa ăn dinh dưỡng hợp lí là:

  - Nhiều thực phẩm cung cấp vitamin và chất khoáng.

  - Lượng đủ và vừa đủ các thực phẩm cung cấp chất đường, bột và chất đạm.

  - Ít thực phẩm cung cấp chất béo.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF