YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Yêu cầu của thực phẩm trong bữa ăn dinh dưỡng hợp lí là gì?

  • A. Nhiều thực phẩm cung cấp vitamin và chất khoáng.
  • B. Lượng đủ và vừa đủ các thực phẩm cung cấp chất đường, bột và chất đạm.
  • C. Ít thực phẩm cung cấp chất béo.
  • D. Cả 3 đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Yêu cầu của thực phẩm trong bữa ăn dinh dưỡng hợp lí là:

  - Nhiều thực phẩm cung cấp vitamin và chất khoáng.

  - Lượng đủ và vừa đủ các thực phẩm cung cấp chất đường, bột và chất đạm.

  - Ít thực phẩm cung cấp chất béo.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 426520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON