YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Có mấy phương pháp làm chín thực phẩm trong nước?

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Có 3 phương pháp làm chín thực phẩm trong nước.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON