YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về đức tính tự lập?

  • A. Không thể thành công nếu chỉ dựa trên sự giúp đỡ của người khác.
  • B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những trẻ em không còn cha mẹ.
  • C. Người tự lập là người biết suy nghĩ và hành động độc lập.
  • D. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua gian khổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những trẻ em không còn cha mẹ là ý kiến không đúng khi nói về tính tự lập.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON