YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính tự lập được thể hiện qua biểu hiện gì?

  • A. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
  • B. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
   C. l
  • C. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
  • D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những biểu hiện của tính tự lập là không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423310

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF