YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang đến hậu quả gì?

  • A. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
  • B. Trở thành người có ích cho xã hội.
  • C. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
  • D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423299

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF