YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lòng yêu thương con người được xuất phát từ đâu?

  • A. Xuất phát từ lòng thương hại.
  • B. Xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng.
  • C. Xuất phát từ mục đích sau này được người đó trả ơn.
  • D. Xuất phát từ tiền bạc, của cải vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lòng yêu thương con người được xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON