YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu ca dao nào dưới đây không phản ánh về tôn trọng sự thật?

  • A. “Những người tính nết thật thà/ Đi đâu cũng được người ta tin dùng”.
  • B. “Của phi nghĩa có giàu đâu/ Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền”.
  • C. “Tay mang túi bạc kè kè/ Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm”.
  • D. “Cho dù trời đất đổi thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích:

  - Câu ca dao “Tay mang túi bạc kè kè/ Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm” phản ánh sức mạnh của đồng tiền.

  - Những câu ca dao: “Những người tính nết thật thà/ Đi đâu cũng được người ta tin dùng”; “Của phi nghĩa có giàu đâu/ Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền”; “Cho dù trời đất đổi thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” phản ánh về tôn trọng sự thật.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON