YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của tính tôn trọng sự thật?

  • A. Nhận xét, đánh giá các sự kiện, hiện tượng,… không đúng với thực tế.
  • B. Trốn trách, đùn đẩy trách nhiệm khi phạm sai lầm.
  • C. Nói dối bạn bè và người thân.
  • D. Nhận xét, đánh giá các sự kiện dù không có lợi cho mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là: Nhận xét, đánh giá các sự kiện dù không có lợi cho mình.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423373

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON