YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bản thân em đã làm việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

  • A. quảng bá về ngành nghề truyền thống của gia đình, dòng họ.
  • B. không dám giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ
  • C. xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương
  • D. thường xuyên bỏ học, lười lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bản thân em đã quảng bá về ngành nghề truyền thống của gia đình, dòng họ để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

  Đáp án A. 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON