YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để tự nhận thức bản thân hiệu quả, chúng ta không nên thực hiện hành động nào dưới đây?

  • A. Tự suy nghĩ về những nhược điểm của bản thân về sửa chữa.
  • B. Xem bói để tìm hiểu các đặc điểm của bản thân.
  • C. Lắng nghe nhận xét từ người khác về bản thân mình.
  • D. Hành động tích cực để bộc lộ khả năng, tính cách của bản thân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích: - Chúng ta không nên xem bói để tìm hiểu các đặc điểm của bản thân.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF