YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra biểu hiện của tôn trọng sự thật?

  • A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.
  • B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.
  • C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.
  • D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biểu hiện của tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.

  Đáp án A. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF