YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nói về truyền thống nào?

  • A. Truyền thống yêu nước.
  • B. Truyền thống đoàn kết.
  • C. Truyền thống hiếu học.
  • D. Truyền thống tôn sư trọng đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu tục ngữ “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nói về truyền thống tôn sư trọng đạo.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423295

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON