YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hành động để giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ là gì?

  • A. Giữ gìn truyền thống bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi.
  • B. Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.
  • C. Tiếp nối, giữ gìn nghề truyền thống của gia đình, dòng họ.
  • D. Lợi dụng danh tiếng, uy tín của gia đình để trục lợi cá nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích:

  - Chúng ta cần giữ gìn và phát huy truyền thống ấy bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ; tự hào, tiếp nối và giữ gìn nghề truyền thống cuả gia đình, dòng họ.

  - Hành động: lợi dụng danh tiếng, uy tín của gia đình để trục lợi cá nhân là hành động làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON