YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương án nào sau đây không phải là ý nghĩa của việc tự nhận thức bản thân?

  • A. Thể hiện mình là người có tài năng, học thức cao và có vị thế quan trọng trong xã hội.
  • B. Giúp thể hiện bản thân trong mối quan hệ với người khác.
  • C. Giúp chúng ta tự tin về khả năng của mình, chấp nhận và tôn trọng bản thân.
  • D. Tự nhận thức bản thân giúp con người hiểu rõ được ưu điểm, nhược điểm của bản thân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thể hiện mình là người có tài năng, học thức cao và có vị thế quan trọng trong xã hội không phải là ý nghĩa của việc tự nhận thức bản thân.

  Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF