YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” là biểu hiện của việc gì?

  • A. cách thức chữa bệnh.
  • B. tiết kiệm, khiêm tốn.
  • C. tôn trọng sự thật.
  • D. thuốc đắng là thuốc tốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Câu tục ngữ: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” là biểu hiện của việc tôn trọng sự thật.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF