YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người thực hiện tốt phẩm chất siêng năng kiên trì sẽ vượt qua được điều gì?

  • A. cám dỗ tinh thần.
  • B. cám dỗ vật chất.
  • C. khó khăn, thử thách.
  • D. công danh, sự nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người thực hiện tốt phẩm chất siêng năng kiên trì sẽ vượt qua được đkhó khăn, thử thách.

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF