YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ “Nước lã mà vã nên hồ/ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan” phản ánh về đức tính tốt đẹp nào của con người?

  • A. Yêu nước.
  • B. Tiết kiệm.
  • C. Nhân nghĩa.
  • D. Tự lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: “Từ nước lã mà làm thành hồ (bột loãng hoặc vữa xây nhà), từ tay không (không có gì) mà dựng nổi cơ đồ mới thật là tài giỏi, ngoan cường => Cho nên câu tục ngữ “Nước lã mà vã nên hồ/ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan” khuyên chúng ta hãy tự lập để làm nên sự nghiệp của bản thân.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF