AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua   

  • A. 1 lần nhân đôi
  • B. 2 lần nhân đôi
  • C. 3 lần nhân đôi
  • D. 4 lần nhân đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua: 2 lần nhân đôi

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>