ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua   

  • A. 1 lần nhân đôi
  • B. 2 lần nhân đôi
  • C. 3 lần nhân đôi
  • D. 4 lần nhân đôi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua: 2 lần nhân đôi

  ⇒ Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1