YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua   

  • A. 1 lần nhân đôi
  • B. 2 lần nhân đôi
  • C. 3 lần nhân đôi
  • D. 4 lần nhân đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua: 2 lần nhân đôi

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF