ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Đột biến gen tạo ra các lôcut gen mới, làm tăng tính đa dạng di truyền cho loài.
  • B. Đột biến gen có thể phát sinh ngay cả khi trong môi trường không có tác nhân đột biến.
  • C. Đột biến gen trội vẫn có thể không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể bị đột biến.
  • D. Các đột biến gen gây chết vẫn có thể được truyền lại cho đời sau.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đột biến gen tạo ra các alen mới cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa, không thể tạo ra locut mới trong bộ NST của loài.
  Đột biến gen có thể xảy ra do hỗ biến mà không cần tác nhân đột biến.
  Các đột biến gây chết có thể di truyền cho đời sau nếu nó gây chết sau tuổi sinh sản.
  Đột biến gen trội có thể không được biểu hiện ra kiểu hình của cá thể đột biến khi sự biểu hiện của nó bị át chế bởi một gen thuộc locut khác.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43977

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1