ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

  • A. Đột biến    
  • B. Đột biến gen
  • C. Thể đột biến
  • D. Đột biến điểm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là: Đột biến điểm

  Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1