YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

  • A. Đột biến    
  • B. Đột biến gen
  • C. Thể đột biến
  • D. Đột biến điểm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là: Đột biến điểm

  Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF