ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nói về đột biến gen (đột biến điểm), câu nào sau đây là đúng? 

  • A. Tất cả các đột biến điểm đều có hại cho cơ thể mang đột biến. 
  • B. Đột biến điểm là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nuclêôtit.
  • C. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hoá. 
  • D. Cá thể mang gen đột biến gọi là thể đột biến. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng là B. 
  A sai vì đột biến điểm có thể có hại, có thể có lợi hoặc trung tính. Ví dụ như đột biến điểm: thay thế một cặp nu nhưng không làm thay đổi trình tự mã hóa acidamin là một đột biến trung tính. 
  C sai vì đột biến đưuọc coi là nhân tố tiến hóa quan trọng nhất, nó cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa. 
  D sai vì cá thể mang gen đột biến phải biểu hiện kiểu hình mới là thể đột biến. 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43975

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1