YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây sai ?

  • A. Đột biến gen được gọi là biến dị di truyền vì tất cả các đột biến gen đều được di truyền cho đời sau.
  • B. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen
  • C. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen.
  • D. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, cơ thể mang đột biến gen trội luôn gọi là thể đột biến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kết luận sai là ý A.

  Không phải tất cả đột biến gen đều di truyền cho đời con. Đột biến ở tế bào xôma ( tế bào sinh dưỡng ) thường không di truyền cho đời con  

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON