ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nói về đột biến gen:
  1. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã. 
  2. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
  3. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.
  4. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính với thể đột biến.
  5. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
  Số phát biểu đúng là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1 - sai, đột biến thay thế bộ ba bình thường thành bộ ba kết thúc mới làm kết thúc sớm quá trình dịch mã.
  2 - đúng, đột biến gen tạo ra các alen mới trong gen ⇒ làm phong phú vốn gen của quần thể.
  3 - sai, đột biển điểm là các đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nucleotit.
  4, 5 - đúng, đột biến có thể có lợi, có hại hoặc trung tính tùy thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
  ⇒ Phát biểu đúng gồm 2, 4, 5.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1