ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Nuclêôtit dạng hiếm có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
  • B. Hóa chất 5-brom uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp X-G.
  • C. Mức độ gây hại của alen đột biến không phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
  • D. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một hay vài cặp nuclêôtit.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  B: Hóa chất 5-brom uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T.

  C: Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

  D: Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một nuclêôtit hay một cặp nuclêôtit.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43971

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1